Енергетски пасош за зграду Основне школе „Вожд Карађорђе“ у Алексинцу

Постојећа зграда намењена образовању – зграда ОШ „Вож Карађорђе“ (П+1) налази се на парцели оивиченој улицама Лоле Рибара, Тихомира Ђорђевића и Таушановићева, у ширем центру Алексинца.

Зграда се греје у целости. У питању је, дакле, зграда основне школе, коју чине учионице, кабинети, библиотека, мокри чворови, канцеларије, већница, фискултурна сала и припадајући ходници – сви
распоређени у више крила школе.

снимак термовизијском камером

Зграда je изведена у систему носећих зидова од пуне опеке зидане на д=38 cm, ојачане армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Приликом последње реконструкције на део зидова ка спољашњости постављане су плоче од камене вуне. У једном мањем делу школе ове плоче од камене вуна заштићене су плочама од етернита док је највећем делу завршна обрада ових плоча племенити малтер. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је пуна армирано-бетонска плоча са (у највећем делу школе) слојем термоизолације постављеном по поду те плоче. Кровна конструкција је класична, дрвена, дашчана, са заштитном фолијом и са црепом као завршним покривачем. У поду зграде не
постоји слој термоизолације а сам под је у највећем делу армирано-бетонска плоча са завршним слојем ливени терацо.