Енергетски пасош за зграду Основног суда у Аранђеловцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за постојећу зграду Основног суда која се налази у центру Аранђеловца. Постојећа зграда Основног суда се греје у свом највећем делу. У питању је простор кога чине суднице, већнице, канцеларије намењене судијама, адвокатима, административном особљу, домар, архиве, затвор, пријемно одељење, библиотека, ходници,тоалети и остало.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашњости је минерална вуна а завршна обрада тих зидова је племенити малтер. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је лака монтажна типа „ферт“ д=20 cm са слојем термоизолације од минералне вуне поставњеном по поду те таванице. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном подруму је пуна армирано-бетонска плоча без слоја термоизолације. Кровна конструкција је класична дрвена, недашчана и
без заштитне фолије. Кровни покривач је лим. Под у тлу је бетонска плоча без слоја термоизолације.