Енергетски пасош за зграду пекаре „Вега“ на Тргу Револуције бр. 1 у Крагујевцу

Постојећи угоститељско-пословни објекат / зграда намењена угоститељству (По+П+Г+1+Пк) налази се на Тргу револуције, у центру града.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата склониште у подруму и оставе и лифтовску кућицу у поткровљу зграде док грејани део обухвата кухињу у подруму, ресторан у приземљу и администрацију на галерији приземља док спрат зграде за сада још увек није у функцији. Непосредно окружење зграде је неизграђено у правцу југоистока и северозапада док су у осталим правцима налазе више зграде од којих су неке и спратности П+16. Зграда у потпуности заузима парцелу на којој се налази. Терен на коме је зграда је раван а надморска висина је око 173 m. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таванице је пуна армирано-бетонска плоча и са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу равног крова. Завршни кровни покривач је пвц кровна мембрана. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.

.