Енергетски пасош за зграду Предшколске установе „Лане“ у Алексинцу

Постојећа зграда Предшколске установе „Лане“ (По дел.+П+1) / зграда намењена образовању налази се на парцели овиченој улицама Момчила Поповића ка северу, Мишићевом ка западу и 9. бригаде ка југу.

Зграда се грејe у целости. Као што је већ речено, у питању је зграда предшколске установе у којој се налази већи број радних соба, канцеларија, санитарних чворова и осталих просторија неопходних за самостално фунционисање једне предшколске установе: магацини, оставе, перионица, кухиња, вешерај, остале просторије за особље итд.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од пуне опеке зидане на д=25 cm и 38 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне а завршна обрада ових зидова је племенити малтер. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је полумонтажна „рапид“ конструкција са слојем термоизолације од термоизолационог малтера постављеном по поду таванице у највећем делу таванице, односно минералне вуне у мањем делу те таванице. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и фалцованим црепом као завршним покривачем.