Енергетски пасош за зграду Производног погона са анексом пословања Ул. Новој бб. у Свилајнцу

Нова зграда / зграда друге намене која користи енергију (П+1) налази се у Улици Новој у индустријској зони Свилајнца.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је котларница. Грејани део чини две целине, халу и анекс. Анекс је изведен на два спрата. На приземљу се налазе: производни простор, свлачионице, канцеларија,
тоалети, помоћна просторија, север соба, кантина и степениште. На спрату се налазе: ходник, тоалети, помоћна просторија, архива, канцеларија, соба и сала за састанке.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm у
анексу и рамовске челичне конструкције са челичним стубовима и кровном конструкцијом у производном погону. Зидови на производном погону су панели дебљине 8цм као и кровна конструкција која је дебљине 15цм. Термоизолација зидова анекса ка спољашности је од камене вуне и са пигментним фасадним
малтером. Спрат анекса је изведен као сендвич и састоји се од панела са ригипсом са унутрашње стране. Кровне конструкција је метална кровна решетка са кровним панелима као завршним покривачем. У делу анекса плафон је спуштен армстронг плочама. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче само у делу анекса.