Енергетски пасош за зграду Регионалног центра за старе са прихватном станицом у селу Вучковица код Кнића

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за постојећу зграду намењена социјалној заштити у селу Вучковица код Кнића. Зграда има 500 m² корисне површине грејаног дела зграде.

У питању је Регионални центар за старе са прихватном станицом. Зграда се греје у целости. Приземље чини централни ходник око ког су распоређене канцеларије, собе, мокри чворови, перионица, котларница и оставе. На спрату је такође централни ходник око ког су распоређене собе, дневни боравак, трпезарија, мокри чворови и остава.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од пуне опеке зидане на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Реконструкцијом је обухваћена термоизолација спољашњих зидова минералном вуном и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница ка негрејаном тавану је лака монтажна типа „ТМ-3“ са слојем термоизолације од минералне вуне постављена по поду тавана.

Ово је друга зграда коју је израдио Енарх д.о.о. а да је прорачун показао да се зграда налази у „Б“ енергетском разреду. Сам пасош можете погледати на сајту Централног регистра енергетских пасоша.