Енергетски пасош за зграду социјалног становања у Рачи

Енарх д.о.о је урадио Сертификат о енергетским својствима зграде за Вишепородични стамбени објекат у ул. Академика Антонија Исаковића бб. у Рачи Крагујевачкој. Специфичност предметне зграде се састоји у томе што је зграда функционално и термички подељена на две стамбене зоне које раздваја негрејано унутрашње степениште. Из ове подељености на две енергетске зоне унутар једне зграде произашла је и израда два засебна сертификат о енергетским својствима зграде, у овом случају интерно названа за “ северну“ и „јужну“ ламелу. Како је зграда симетрична у односу на своју дужу осу простирања, тако је ова зграда идеалан показни пример шта у пракси представља правилна оријентација објекта у циљу што већих добитака од Сунчевог зрачења. Прорачун је показао да су годишња потребна топлота за грејање „ламеле ка југу“ 40 kWh по m2 стамбеног простора док за „ламелу ка северу“ износи 52 kWh по m2 стамбеног простора што је представља увећање од чак 30%.

CAM00558 CAM00562 CAM00553