Енергетски пасош за зграду штампарије „Ђурђевдан“ у Аранђеловцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову зграду штампарије „Ђурђевдан“ у Аранђеловцу. Зграда штампарије односно зграда друге намене која користи енергију налази је у Занатлијској улици у насељу Врбица.

Зграда се греје у целости. Састоји се из административног дела и производне хале-штампарије. Пословни део је распоређен на приземљу и спрату. На приземљу се налазе: улазни хол, вертикала комуникација,изложбени простор, инфо-пулт, чајна кухиња, ходник, менза, гардеробе са тоалетима, простор за цтп и производна хала. На спрату се налазе: хол са простором за секретарицу, канцеларије директора, дизајнера, комерцијалисте, чајна кухиња и тоалети.

Зграда је изведена као челична конструкција са армирано бетонским темељима самцима, повезаним гредама. Основни конструктивни система је рамовска конструкција. На кровној конструкцији која је од челичних решетака, постављени су кровни панели ISOCOP. За фасаду су коришћени панели “ISOPARETE PLISSE“. У делу пословања са унутрашње стране је поставњен зид од гитер блока 20цм. Термоизолација се налази у поду и то стиродур 10цм. У истом делу на плафону је постављен спуштен плафон од гипс картонских плоча. Под у тлу је армирано-бетонска плоча.