Енергетски пасош за зграду ТП Звезда у Аранђеловцу

Постојећа зграда пословних услуга / зграда намењена трговини (П+1) налази се у Занатлијској улици у источном делу Аранђеловца.

улична фасада

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата магацински простор у западном и јужном делу зграде. Грејани део обухвата продајни простор смештем у источном и северном делу приземља као и спрат зграде.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm.
Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратне таванице у делу ка негрејаном тавану нема већ је плафон урађен ог гипс-картонских плоча на металној подконструкцији са слојем термоизолације постављеном изнад тих плоча. Кровна конструкција на згради је класична, дрвена, дашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације постављеном изнад те плоче.