Енергетски пасош за зграду у Лепеничком булевару бр. 13

Енарх д.о.о је урадио Сертификат о енергетским својствима зграде за Вишепородични стамбени објекат у Лепеничком булевару бр. 13 у Крагујевцу. У питању је реконструкција зграде која је рађена 60-тих година прошлог века. У том случају потребно је да реконструисани објекат буде минимум за један разред бољи од постојећег. Енергетски преглед зграде а касније и прорачун је показао да се реконструисана зграда сада налази у „Е“ енергетском разреду. Предлоге за неко додатне унапређење енергетског разреда можете погледати на четвртој страни енергетског пасоша који можете погледати овде.

CAM00717

CAM00720 CAM00727