ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ ЗА ЗГРАДУ У УЛ. ЈЕВРЕМА МАРКОВИЋА БР. 5

Енарх д.о.о је урадио Сертификат о енергетским својствима зграде за Породични стамбени објекат у ул. Јеврема Марковића бр. 5 у Крагујевцу. У питању је реконструкција куће која је рађена 60-тих година прошлог века. У том случају потребно је да реконструисани објекат буде минимум за један разред бољи од постојећег. Међутим, инвеститор је желео да зграда буде урађена у складу са  захтевима који постоје када се издаје локацијска дозвола за нове зграде односно да зграда буде у „Ц“ енергетском разреду. Енергетским прегледом изведене зграде  дошло се до податка да је годишња потребна топлота за грејање зграде 56 kWh по m2 стамбеног простора што би зграду сврстало у „Ц“ разред да није пар слојева који не испуњавају услов максимално дозвољеног коефицијента пролаза топлоте кроз термички омотач зграде U (један део спољног зида, раван кров, једна спољашња врата … ). Сам пасош можете погледати овде.

Зграда у ул. Јеврема Марковића бр. 5
Зграда у ул. Јеврема Марковића бр. 5