Енергетски пасоши за 36 нових зграда у оквиру насеља Greenhill I и II у Крагујевцу

Предузеће ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ урадило је енергетске пасоше за 36 нових стамбених зграда у оквиру насеља Greenhill I и II у близини хиподрома у Крагујевцу.

.

.

Све зграда се греју у целости а у питању су најчешће зграде са једним односно два стана. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југозападу 1.6° а надморска висина је око 243 m. Кров
на предметној згради је кос, са падом на три воде и под нагибом од 25° тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграде су изведене у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером односно листелама као завршном обрадом. Кровна конструкција је класична, дрвена, недашчана, са заштитном фолијом и
црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна бетонска плоча са слојем термоизолације од
екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.

.