Енергетски пасоши за истурена одељења Основне школе „Дуде Јовић“ Жабари у селима Кочетин и Сибница и здравствену амбуланту у селу Влашки до

Предузеће Енарх д.о.о је почетком септембра учествовало и победило на јавној набавци мале вредности „Израда енергетског пасоша за ОШ „Дуде Јовић“ у Кочетину и Сибници и здравствене амбуланте у Влашком Долу “ број ЈН 22/2018 организоване од стране Општинске управе општине Жабари.

У питању су три објекта изграђена непосредно након другог светског рата код којих је извршена енергетска санација тако што је замењена спољашња столарија, урађена термоизолација спољашњих зидова и таванице ка негрејаном таванском простору и у зависности о ком се објекту ради и термоизолација подова.