Енергетски пасош за Кафе „Соба“ у Рачи

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за зграду намењену угоститељству – Кафе „Соба“ у Рачи. Кафе се налази у Карађорђевој улици у центру Раче, непосредно уз зграду Поште. Према „Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда све постојеће које се реконструишу морају да након реконструкције да повећају свој енергетски разред минимум за један разред.

Зграда у којој се налази „Соба“ грађена је крајем 30.-их година прошлог века и енергетски преглед је показао да је пре реконструкције зграда била у „Г“ енергетском разреду а да је након замене столарије и уградње слоја од 10 cm полистирена по спољашњим зидовима зграде енергетски разред повећан на „Е“ што није неуобичајено јер се ради о енергетској зони мале нето грејане површине – око 65 m2.