Енергетски пасоши за комплекс породичних стамбених зграда у Ул. Богољуба Ђорђевића у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификате о енергетским својствима зграда за више Породичних стамбених зграда које се налазе у Улици Богољуба Ђорђевића у крагујевачком насељу Лепеница. У питању су 4 слободностојећа и један двојни монтажни објекат намењен избеглим и расељеним лицима односно социјално угроженим категоријама становништва.

Зграде су изведене у систему лаких префабрикованих елемената који се састоје од носеће дрвене конструкције 10/10цм на 125цм двострано обложене осб плочама д=10мм и испуњених каменом вуном. Постоји и додатна полистиренска изолација спољних зидова постављена са спољашње стране. Таваница је рађена једновремено са кровом од лкв носача на 75цм и дебљине д=5цм. Са доње стране таванице постављен је гипс-картон док је између елемената носача и изнад њих постављана камена вуна. У поду зграде термоизолација је постављана испод армирано-бетонске плоче пода.

Цео пројекат је финансиран од стране УНХЦР-а.

img_8874 img_8869 img_8861 img_8858 img_8851