ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШИ ЗА КОМПЛЕКС ПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА У УЛ. СУТЈЕСКОЈ У КОСТОЛЦУ

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификате о енергетским својствима зграда за више Породичних стамбених зграда које се налазе у Сутјеској улици у Костолцу. У питању су по један слободностојећи и двојни и два објеката које су суштински куће у низу. Објекти су намењени избеглим и расељеним лицима односно социјално угроженим категоријама становништва.

Зграде су изведене у систему лаких префабрикованих елемената који се састоје од носеће дрвене конструкције 10/10цм на 125цм двострано обложене осб плочама д=10мм и испуњених каменом вуном. Постоји и додатна полистиренска изолација спољних зидова постављена са спољашње стране. Таваница је рађена једновремено са кровом од лкв носача на 75цм и дебљине д=5цм. Са доње стране таванице постављен је гипс-картон док је између елемената носача и изнад њих постављана камена вуна. У поду зграде термоизолација је постављана испод армирано-бетонске плоче пода.

Цео пројекат је финансиран од стране УНХЦР-а.

img_20160913_103412 img_20160913_103232 img_20160913_102334 img_20160913_102209