Енергетски пасоши за комплекс Вишепородичних стамбених зграда у Ул. Кнеза Лазара у Аранђеловцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификате о енергетским својствима зграде за више Стамбених зграда са више станова које се налазе на углу Улице Кнеза Лазара и Јакова Игњатовића у Аранђеловцу. Три зграде су изграђене у смакнутом низу и наслањају се једна на другу.

Зграде су изведене у систему носећих зидова од гитер блокова д=25цм ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација спољних зидова је од експандираног полистирена. Међуспратна таваница је ситноребраста полумонтажна типа ферт. У делу ка негрејаном тавану термоизолација је од минералне вуне и постављена је по поду тавана док је у приземљу термоизолација такође од минералне вуне и постављана је изнад армиране бетонеске плоче пода приземља. Косе кровне равни у делу ка становима рађене су од ситноребрасте полумонтажне таванице типа ферт а термоизолација је од минералне вуне и налази се на овим косим равнима ка спољнем простору.

img_8863 img_8856 img_8852