Енергетски пасоши за ламеле 1 и 2 нове стамбене зграде са више станова у Каменичкој улици бр. 12 у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификате о енергетским својствима зграде за ламеле 1 и 2 нове стамбене зграде са више станова у Каменичкој улици бр. 12 у Крагујевцу. Предметна зграда се не греје у целости, негрејани део је централно степениште. Стамбени део је таквом
комуникацијом подељен на две зоне, које немају других додирних тачака сем те негрејане површине. Зато су се радила два енергетска пасоша.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова одклима блокова зиданих на д=25 цм. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска а завршна обрада зидова племенити малтер. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је хетерогена, ферт конструкција, са слојем термоизолације у дебљини од 15цм (12+3). Ка негрејаном ходнику је постављена термоизолација у дебљини од 10цм. Кровна конструкција је класична, дрвена, обложена дрветом и са црепом као завршним покривачем. Под на тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеном изнад те плоче, у дебљини од 10цм.