Енергетски пасоши за нове Стамбене зграде са више станова у Улици Браће Баџак бр. 55 и 57 у Младеновцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за две нове стамбене зграду са више станова које се налазе у Улици Браће Баџак у Младеновцу.

Ради се о идентичним зградама које се могу поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада ходник док грејаном делу припада 12 станова распоређених на 4 етаже.

Зграда je изведена у систему носећих зидова од блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска у дебљини од 12цм а завршна обрада тих зидова је бавалит. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је ферт. Изнад ове таванице постављена је термоизолација од плоча минералне стаклене вуне дебљине 28цм. Део изнад отвореног простора има слој стиропора 17цм, са 3цм стиродура на ферт конструкцији. Кровна конструкција је класична дрвена, са заштитном фолијом. Под у тлу
је лако армирана бетонска плоча са слојем термоизолације постављеним изнад те плоче, у виду стиродура дебљине 15цм. Испод плоче спрата, у негрејаном делу ходника, постављено је 12цм стиропора.