Енергетски пасош за нову индустријску зграду у Ул. Панонској бр. 3 у Крагујевцу

Нови производни објекат са администрацијом / зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда (П+1) налази се у Улици Панонској, на улазу у град из правца Јовановца.

.

.

Сама зграда се греје у целости. Грејани део чине више целина: производња, административни блок, технички блок, складиште сировина, складиште готових производа и складиште запаљивих течности и гасова.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од панела испуњених минералном вуном д=15 cm. Кровна конструкција је израђена од префабрикованих армирано-бетонских носача и рожњача преко које је поствљен тр лим и слој термоизолације од минералне вуне изнад тог лима. Завршна обрада крова је пвц кровна трака. Под у тлу је армирано-бетонска плоча без слоја термоизолације.

.