Енергетски пасоши за нову пословно стамбену зграда у Ул. Цара Лазара бр. 7 у Крагујевцу

Нова пословно стамбена зграда (По+П+3+Пс) налази се у Улици Цара Лазара, у самом центру града. Зграда је у основи правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Нова зграда је подељена на две енергетске зоне. Једна је стамбена енергетске зона са више станова а друга је пословна енергетска зона. С обзиром да је нето грејана површина стамбеног дела већа од 10% укупне нето површине објекта, у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда урађени су посебна сертификата – енергетске пасоша. Непосредно окружење зграде је у изграђено. Терен на коме је зграда налази је у паду ка југоистоку а надморска висина је око 190 m. Кров на предметној згради је раван и 15° тако да може делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација спољашњих зидова је од полистирена и делимично камене вуне, којом су прављени термички прекиди. Завршна обрада је племенити малтер са декорацијом на мањим површинама. Међуспратна таваница у делу ка другој намени је аб плоча са слојем азмафона и слојевима подног грејања. Међуспратна конструкција изнад отвореног пролаза је аб плоча са стиропором са доње стране те плоче. Зидови ка негрејаном простору су од клима блока са полистиреном и аб са каменом вуном и завршном обрадом малтером. Кров је раван, конструкција је аб плоча са стиродуром и завршном обрадом хидроизолацијом и керамиком у делу тераса.

.

bsh