Енергетски пасоши за нову стамбено-пословну зграду у Ул. Велимира Рајића бр. 24 у Горњем Милановцу

Нова стамбено-пословне зграде (П+2) налази се на углу Улице Велимира Рајића и Синђелићеве, у центру Горњег Милановца.

.

.

Зграда се може поделити на две енергетске зоне – намењену угоститељству и стамбену са више станова.
Стамбена енергетске зона заузима 70,25% од укупне нето корисне грејане површине зграде (248,71 m²) док остало заузима енергетска зона намењена угоститељству. Из тог разлога, за ову зграду су рађена два енергетска пасоша – за сваку зону посебно.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=19 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером односно каменим плочицама као завршном обрадом. Међуспратне таванице je лако-монтажна „ферт“. Кровна конструкција је челична и са челичним термоизолационим панелом са трапезним лимом као завршним покривачем. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације изнад те плоче.