Енергетски пасоши за нову Стамбено-пословну зграду у Улици Владимира Перића Валтера бр. 76 у Пријепољу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификате о енергетским својствима зграде за више енергетских зона / функционалних целина у оквиру нове стамбено-пословне зграде која се налази у центру Пријепоља.

Зграда се греје у целости и чине је три енергетске зоне. У питању су енергетска зона намењена трговини (170,31 m²) у подруму и приземљу, пословна енергетска зона (79,72 m²) на спрату и стамбена енергетска зона са једним станом (102,04 m²) у поткровљу зграде. За све енергетске зоне урађени су се засебни енергетски пасоши.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашњости је полистирен а завршна обрада тих зидова је племенити малтер.