Енергетски пасоши за нову стамбену зграду са више станова у Каменичкој улици бб. у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за Стамбену зграду са више станова (П+3) која се налази у Улици Каменичкој у крагујевачком насељу Ердоглија. Зграда се греје у целости и у питању је осам стамбених јединица укључујући и заједнички степенишни простор.

Зграда је изведена у систему масивних носећих зидова зиданих од клима блокова на д=19 cm ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима у два ортогонална правца. Термоизолација ових зидова је од полистирена постављеног са спољашње стране. Међуспратне таванице је лака монтажна типа „ферт“. У делу ка негрејаном тавану односно испод крова термоизолација од екструдованог полистирена постављена по поду те таванице. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана и са лимом као завршним покривачем.
У поду зграде термоизолација екструдованог полистирена постављана је изнад носеће армирано-бетонске плоче пода.