Енергетски пасоши за нову стамбену зграду са више станова у Улици Цара Лазара бр. 12 А у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову Стамбену зграду са више станова (По+П+4+Пк) која се налази у Улици Цара Лазара у крагујевачком насељу Ердоглија.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским платнима, стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашњости је од камене вуне. Завршна обрада је племенити малтер а мањем делу декоративна фасадна опека. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном подруму односно тавану је лака монтажна типа „ферт“ са слојем термоизолације од камене вуне постављене по поду тавана односно по плафону подрума. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана и са „октава“ кровним плочама као завршним покривачем. У поду
зграде термоизолација екструдованог полистирена постављана је испод носеће армирано-бетонске плоче а по слоју мршавог бетона.