Енергетски пасош за објекат “Лидла” у Крагујевцу

Нова зграда за трговину на велико и мало компаније “Лидл” (П+П дел.)
налази се у Улици Саве Ковачевића, у близини тржног центра “Рода”.

Зграда се греје у скоро у целости. Негрејани део је само простор ТК коморе у приземљу, у централном делу зграде. Све остале просторије се налазе у оквиру термичког омотача и као такве, спадају у грејани простор. Приземље је функционално подељено на три целине: простор намењен купцима, службени део са складиштима и достава. На галерији зграде налазе се службене и техничке просторије: просторија за запослене, канцеларија запослених, свлачионице, тоалети за запослене, техничке просторије и тераса.

Зграда je изведена као префабрикована бетонска скелетна у комбинацији са бетоном ливеним на лицу места. Испуна спољашњих зидова је од клима блокова зиданих на д=38 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне а завршна обрада тих зидова је племенити малтер.

Спољашња грађевинска столарија је у највећем делу од алуминијумских профила са двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом. Улазна врата у зграду у службеном делу су метална са термоизолационом испуном.

Сам пасош можете погледати на сајту Централног регистра енергетских пасоша.