Енергетски пасоши за павиљоне 2 и 3 у оквиру градске тржнице у Ул. Црвеног барјака бб. у Крагујевцу

Нове зграде намењене трговини (П) налазе се у Улици Црвеног барјака, у самом центру Крагујевца. У питању је комплекс градске тржнице, на којем се налази стари објекат
као и два новоизграђена павиљона, означена бројевима 2 и 3.

.

.

Зграде се греју у целости. Непосредно окружење зграда је изграђено. На парцели поред предметних зграда налази се још и стари објекат тржнице. Терен на коме се зграда налази је скоро раван а надморска висина је око 177 m. Кров на предметним зградама је раван тако да може делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграде су је изведене у скелетном систему челичних стубова и греда. Испуна зидова су зидни панели, са облогом од гипс картонских плоча и керамичких плочица целом висином павиљона, са унутрашње стране. У горњем делу спољашњих зидова је изведена вентилисана фасада са каменом вуном, парном браном и паропропусном фолијом, покривена перфорираним лимом. Међуспратна таваница ка негрејаном тавану је изведена као спуштени плафон са испуном минералном вуном и одговарајућим фолијама. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од
експандираног полистирена постављеног изнад те плоче.

.