Енергетски пасоши за пет нових зграда друге намене које користе енергију – индустријских зграда у Општини Бор

Предузеђе ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ урадило је енергетске пасоше за пет зграда које опслужују предузеће SERBIA ZIJIN COPPER DOO. У питању су следећи електро-енергетски објекти:

.

GIS зграда објекта ПРП 110 кV Бор 5

.

зграда ПРП 110 кV Бор 5

.

зграда ТС 110/10 кV Бор 5

.

зграда ПРП 110 кV Велики Кривељ 2

.

зграда ТС 110/10 кV Велики Кривељ 2