Енергетски пасоши за стамбене зграде са више станова у Ул. Владимира Ћоровића бр. 8 и 8Б у Младеновцу

Нове стамбене зграде са више станова (Су+П+2+Пк) налазе се у Улици Владимира Ћоровића, на путу ка насељу Младеновац село. У питању су зграде у прекинутом низу које су у основи неправилног а приближно правоугаоног облика.

.

.

Зграде се греју у целости. Непосредно окружење зграда је у највећем делу изграђено а чине га зграде претежно исте спратности као и предметне зграде у правцу истока и севера док се у правцу југа и запада налазе приземне зграде. На парцели поред предметних зграда постоје и друге зграде. Терен на коме се зграда налази је у паду у ка југоистоку 2.2° а надморска висина је око 169 m. Кров на предметним зградама је кос, под благим нагибом од 11° и са падом на једну воду претежно јужне оријентације тако да може квалитетно да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграде су изведене у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашњости је од полистирена и са племенитим малтером као завршном брадом. Међуспратна таваница је лако-монтажна „ферт“ и са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са црепом као завршним кровним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.

.