Енергетски пасоши за стамбену енергетску зону у оквиру Вишепородичне стамбено-пословне зграде у Улици Милутина Марковића бр. 2 у Крагујевцу

Нови Вишепородични стамбено-пословни објекат (По+П+3) у оквиру којег се налази Стамбена енергетска зона са више станова налази се у центру Крагујевца. Процентуално гледано, стамбена енергетска зона обухвата тачно 5/6 укупног грејаног простора односно 1/6 припада пословној енергетској зони што износи више од 10% укупне грејане површине па тако није могло да дође до обједињавања енергетских зона већ се раде засебни извештаји о извршеном енергетском прегледу.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца са испуном од сендвич зидова рађених од пуне опеке и минералне вуне. Све међуспратне таванице су пуне армирано-бетонске плоче. У делу ка негрејаном тавану термоизолација је постављена по поду тавана, као и на првом спрату и високом приземљу а у делу ка приземљу односно пословној енергетској зони. Кровна конструкција је класична дрвена.

img_8862 img_8858 img_8851

Пасош можете погледати скенирањем овог кода. qrcode