Енергетски пасоши за три нове стамбене зграде са више станова у Ул. Предрага Вилимоновића у Рашки

Нове стамбене зграда са више станова (П) налазе се у Улици Предрага Вилимоновића, на излазу из града у правцу Новог Пазара, у подножју Настасићког брда.

.

.

Зграде се греју у целости а чини их пет до седам станова и техничка просторија. Непосредно окружење је у највећем делу изграђено и чине га зграде исте висине као и предметна зграда. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југоистоку 13.0° а надморска висина је око 420 m. Кров на предметној згради је кос, са падом на четири воде и под нагибом од 30° тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграде су изведене у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и
серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је лако-монтажна „ферт“ са слојем термоизолације од минералне вуне постављене изнад те плоча у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична, дрвена, недашчана, са заштитном фолијом и са црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене изнад те плоче.

.