Енергетски пасоши за више зграда у општини Кнић

Предузеће Енарх д.о.о је након добијене јавне набавке урадило више Сертификата о енергетским својствима зграда у општини Кнић. У питању су зграде намењене здравству и образовању које су након реконструкције све упале у „Ц“ енергетски разред.

Дом здравља „Даница и Коста Шамановић“ у Книћу – Главна зграда
Дом здравља „Даница и Коста Шамановић“ у Книћу – Диспанзер за жене и децу
Дом здравља „Даница и Коста Шамановић“ у Книћу – Здравствена станица Гружа
ОШ „Вук Караџић“ у Книћу – Главни објекат

ОШ „Вук Караџић“ у Книћу – Помоћни објекат