Енергетски пасоши за зграде у оквиру фарме за узгој пилића у Милошевцу код Велике Плане

Предузеће Енарх д.о.о урадило je Сертификатe о енергетским својствима зградa за пет зграда у оквиру фарме за узгој пилића у западном делу села Милошевац, у близини Цариградског пута, општина Велика Плана. У питању су управна зграда и четири зграде за узгој пилића.