Енергетски пасоши за зграду „Кућа Ђуре Јакшића“ у Ул. Карађорђевој у Крагујевцу

Предузеће ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ урадило је два енергетска пасоша за зграду изграђену на месту где се некада налазила кућа у којој је неко време живео чувени српски песник и сликар Ђура Јакшић.

Зграда је изведнена као зграда са две енергетске односно функционалне целине од којих је једна намењена туризму и угоститељству односно простор за дегустацију вина док је друга функционална целина намењена образовању и култури односно изложбени простор са пријемним пултом.