Енергетски пасоши за зграду магацина пољопривредних производа са административним делом у Ул. Душана Ђорђевића бб. у Крагујевцу

Нова зграда која садржи две енергетске зоне (П) налази се у Улици Душана Ђорђевића у Петровцу, поред
Крагујевца.

.

.

Зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део је главни магацин, који дели две енергетске зоне зграде.

.

.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу изјава инвеститора и прегледом позиција које су доступне на лицу места. Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Кров је раван, кровна конструкција је лако-монтажна „ферт“ таваница и са термоизолацијом од стиродура и завршном обрадом хидроизолацијом. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче. Зид ка негрејаном простору је од блока 20цм са полистиренском термоизолацијом.

.