Енергетски пасоши за зграду ОШ „Херој Роса Трифуновић“ у селу Александровац

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за зграду ОШ „Херој Роса Трифуновић“ у Александровцу код Жабара. Постојећа зграда намењена образовању (По дел.+П+1) / зграда Основне школе „Херој Роса Трифуновић“ налази се у центру села, на парцели оивиченој улицама Краља Милутина, Краља Александра Обреновића и Росе Трифуновић.

Зграда се греје у целости али за потребе овог извештаја котларница је дефинисана као негрејани простор иако се греје посредно – самим зграчењем котла на чврсто гориво. Као што је већ напоменуто, у питању је зграда основне школе која се простире на две етаже и састоји се од учионица, кабинета, канцеларија, већнице, мале фискултурне сале, тоалета ходника и помоћних просторија.

Првобитна зграда је изведена као приземна и у систему носећих зидова од пуне опеке зидане на д=42 и 50 cm. Крајем 80-тих прошлог века надограђен је спрат, такође у систему носећих зидова од пуне опеке. Приликом задње реконструкције, на спољне зидове зграде лепљен је полистирен а завршна обрада зидова је племенити малтер. Међуспратна таваница је лака монтажна д=20 cm изнад које је постављен слој термоизолације од минералне вуне. Под у тлу је бетонска плоча са завршном обрадом од терацо плоча односно паркета.

Реконструкцијом, сва спољашња грађевинска столарија је замењена новом од петокоморних пвц профила са двоструким стаклом. Улазна врата у зграду су замењена вратима од алуминијумских профила са такође са двоструким стаклом. Врата ка негрејаној котларници су од пвц-а.