Енергетски пасош за зграду Основне школе „Дуде Јовић“ у селу Брзоходе

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за зграду ОШ „Дуде Јовић“ у селу Брзоходе код Жабара. Постојећа зграда намењена образовању (П) налази се у делу села које се зове Горња Мала.

Зграда се греје у целости. У питању је зграда намењена основном образовању ученика од првог до осмог разреда а која има пет учионица, три кабинета, канцеларију, мокри чвор и ходник.

Зграда je изведена у систему носећих зидова од пуне опеке зиданих на д=45 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска а завршна обрада тих зидова је племенити малтер. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је „каратаван“. Изнад ове таванице постављена је термоизолација од плоча камене вуне. Кровна конструкција је класична дрвена, дашчана „осб“ плочама и са заштитном фолијом. Кровни покривач је цреп. Под у тлу је лако армирана бетонска плоча са слојем термоизолације постављеним изнад те плоче.

Спољашња грађевинска столарија је у највећем делу од шестокоморних пвц профила са двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом. У једном мањем делу, у мокром чвору, грађевинска столаарија је дрвена са двоструким стаклима. Улазна врата у зграду су такође од шестокоморних пвц профила са двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом.