Енергетски пасош за зграду Основне школе „Дуде Јовић“ у Жабарима

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за зграду ОШ „Дуде Јовић“ у Жабарима. Зграда има 2391,00 m² корисне површине грејаног дела зграде и 11505,76 m³ укупне запремине грејаног дела зграде.

Зграда се греје у целости. У питању је зграда намењена основном образовању ученика од првог до осмог разреда а која има 16 учионица, 12 кабинета, зборницу, канцеларијe, мокре чворове, оставе, кухињу, вишенаменски хол, котларницу и ходнике.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности су трослојне таролит комби-плоче са полистиренским језгром а завршна обрада ових зидова је бавалит. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је лака монтажна типа „TM-3“. Изнад ове таванице постављене су таролит плоче. Кровна конструкција је класична дрвена, недашчана и без заштитне фолије. Кровни покривач је профилисани трапезни лим. Под у тлу је лако армирана бетонска плоча са слојем термоизолације постављеним изнад те плоче.

Спољашња грађевинска столарија је у највећем делу од шестокоморних пвц профила са двоструким нискоемисионим стаклом као и помоћна улазна врата у зграду. У једном мањем делу, у оквиру улаза грађевинска столарија је од алуминијумских профила са двоструким нискоемисионим стаклом, каква су уједно и улазна врата главних улаза у школу.

Сам пасош можете погледати на сајту Централног регистра енергетских пасоша.