Енергетски пасоши за зону 1 и 2 нове стамбене зграде са више станова у Немањиној улици бр. 8 у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификате о енергетским својствима зграде за ламеле 1 и 2 нове стамбене зграде са више станова у Немањиној улици бр. 8 у Крагујевцу. Зграда се састоји из две вертикале које су представљене зонама и које си физички одвојене негрејаним
простором-централним степеништем. Обе зоне се састоје од по 5 станова која су распоређена на четири нивоа. Подрум је предвиђен за паркирање возила и није део термичког омотача.

Зграда је изведена као класична, са зидовима од гитер блока дебљине 20цм, који су ојачани армирано-бетонским стубовима и гредама. Термоизолација зидова је стиропор у дебљини од 12 и 15цм. Међуспратна таваница је ферт. На делу равног крова, урађена је аб плоча са слојем термоизолације од 27цм. У поду приземља, ка негрејаном подруму, постављена је термоизолација од стиродура у дебљини од 18цм. На деловима који су изнад отвореног пролаза, постављен стиропор од 15цм. Ка негрејаном степеништу постављена је термоизолација од стиродура.