Идејни пројекти реконструкције мокрих чворова и замене фасадне столарије

Током месеца децембра, предузеће ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ урадило је идејни пројекат замене фасадне столарије на ОШ „Милоје Симовић“ у Ул. Стевана Синђелића бр. 74 у селу Драгобраће код Крагујевца као и идејни пројекат санације мокрих чворова у ОШ „Вук Стефановић Караџић“ у Ул. Чегарској бр. 3 у Крагујевцу.