Нацрт подзаконских аката неопходних за примену Закона о планирању и изградњи

У току је процедура за усвајање нацрта подзаконских аката неопходних за примену Закона о планирању и изградњи. Чланови Инжењерске коморе Србије могу своје сугестије и предлоге у вези објављених нацрта подзаконских аката, доставити до 15. фебруара 2015. године на адресу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Текст нацрта подзаконских аката доступан је на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у секцији „Нацрти подзаконских аката“ на линку: http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/pravilnici-i-prilozi-uz-pravilnike

Једна од најзанимљивијих предложених новина је да ће убудуће за објекте класе „А“ (стамбене зграде до 400м2 и П+1+Пт) састав документације за добијање грађевинске дозволе на основу Пројекта за добијање грађевинске дозволе (бивши „главни пројекат“) чинити само Пројекат архитектуре и то у размери 1:100. Пројекат конструкције биће обавезан за пословне односно стамбене објекте објекте преко 400м2 а остале фазе ако је стамбена  зграда преко 2000м2.

IMG_8402