Израда Идејних пројеката реконструкције и енергетске санације

Почетком фебруара 2016. године Енарх доо Крагујевац је учествовао у 12 основних школа „Станислав Сремчевић“ и „Милоје Симовић“ као и средње Економске школе у Крагујевцу. У питању је била реконструкција мокрих чворова и енергетска санација школа која се огледала у замени комплетне спољне столарије.

Реконструкција мокрих чворова би обухватила замену дотрајале водоводне као и инсталација санитарне и фекалне канализације, замену подних и зидних плочица, столарије и опреме а све у складу са савременим нормативима и стандардима.

Што се тиче замене спољне столарије, ради уштеде предвиђено је да она буде савремена, квалитетна шестокоморна ПВЦ столарија са двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом.

У оквиру Идејних пројеката ових школа урађени су и Елаборати енергетске ефикасности постојећих и новопројектованих стања тако да је на примеру ОШ „Милоје Симовић“ из Драгобраће показано да би заменом целокупне спољне столарије могло да се на годишњем нивоу уштеди и до 55% потребне топлотне енергије односно зграда би из неког садашњег „Ф“ енергетског разреда прешла у „Д“. Даљом анализом је показано да би се оваквом уштедом уложени новац у замену спољне столарије вратио за 12 година кроз мањи рачун за топлотну енергију.

16 15 14 13 12 11 06 05 04 03 02 01