Енергетски пасош за зграду у Ул. Михаила Ивеше 13 Б

Енарх д.о.о је урадио Сертификат о енергетским својствима зграде за Вишепородични стамбени објекат у ул. Михаила Ивеше бр.13 Б у Крагујевцу. Прорачун је показао да je годишња потребна топлота за грејање 42 kWh по m2 стамбеног простора што ову зграду сврстава у „Ц“ енергетски разред. Оно што је несвакидашње за ову зграду и зграде у Крагујевцу уопште је да ова зграда уз помоћ топлотне пумпе типа земља-вода користи енергију земље за загревање станова. Сам пасош можете погледати овде.

CAM00356 CAM00361 CAM00360