Продужен рок за легализацију до 1. маја 2015.

Услед слабог одазива грађанства – 35.000 урађених легализација од 800.000 поднетих захтева (од укупно 1.500.000 нелегалних објеката), Народна скупштина Републике Србије је 29.10.2014. год. на предлог Министаврство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре усвојила измене Закона о легализацији по којима је рок за легализацију продужен за још шест месеци, односно до 1.маја 2015 године.

produzhena