Пројекат израде енергетских пасоша репрезентативног пресека зграда у општини Сокобања

Предузеће Енарх д.о.о. Крагујевац је крајем јула ангажовано од стране немачког ГИЗ-а да за њивове потребе уради 9 енергетских пасоша у Сокобањи. Циљ пројекта је да се на основу националне типологије зграда изаберу 9 репрезентативних објеката грађених у периоду од 1961 год. до 2011 год. и да се одреде њихове енергетске потребе односно потрошња. У питању нису били само зграде намењене становању већ су ту нашле место и две зграде чија је намена угоститељство и туризам односно апартмански смештај. Анализа је показала да 8 од 9 зграда има најлошији „Г“ енергетски разред а да само једна зграда рађена средином прошле деценије има „Д“ енергетски разред. Ово су уједно и први енергетски пасоши израђени у општини Сокобања.

img_8928 img_8915 img_8901 img_8900 img_8886 img_8884 img_8871 img_8861 img_8851