Пројекат реконструкције ОШ „Радоје Домановић“ у Крагујевцу

Средином марта предузеће ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ завршило је са израдом Идејног пројекта реконструкције и енергетске санације зграда у оквиру комплекса ОШ „Радоје Домановић“ у Ул. Светозара Марковића бр. 13 у Крагујевцу. У оквиру идејног пројекта рађена је и Студија техничко-економске оправданости пројекта унапређења енергетске ефикасности.

Студија је показала да би се само на основу предвиђених радова на грађевинском омотачу зграде и система грејања остварила уштеда од 2.100.000 динара на годишњем нивоу а повратак инвестиције би био за нешто више од 13 година.