Прва нова стамбена зграда са више станова сертификована од стране ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ као зграда са „Б“ енергетским разредом

Нова стамбено-пословна зграда / стамбена зграда са више станова (По+П+6) налази се у Улици Др. Зорана Ђинђића и представља прву нову стамбену зграду са више станова која је од стране предузећа ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ сертификована као зграда са „Б“ енергетским разредом. Предходно је предузеће ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ сертификовало нову пословну зграду у Авалској улици у Крагујевцу са истим „Б“ енергетским разредом. Ово значи да годишња потребна топлота за грејање по m2 у овој стамбеној згради не прелази 30 kWh.

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата део подрума зграде и централни ходнички простор док грејани део зграде чине три целине: стамбена енергетска зона са више станова (85,04%) – од првог до шестог спрата зграде, пословна енергетска зона (8,83%) – приземље зграде и енергетска зона намењена рекреацији (6,13 % од укупне нето грејане површине) – у подруму зграде.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером односно каменим фурниром или влакнастим плочама као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном подруму је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по плафону те таванице. Кровна плоча је равна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације постављеном изнад те плоче.