Прва стамбена зграда са једним станом сертификована „Б“ енергетским разредом

Постојећа стамбена зграда са једним станом (П+2) која се налази у Улици Краљевачког батаљона у Крагујевцу је прва зграда тог типа која је сертификована као зграда „Б“ енергетског разреда од стране предузећа ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ.

.

Предузеће ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ је до сада сертификовало 154 стамбене зграде са једним станом а ова зграда је јединствена јер је прва тог типа која је сертификована као зграда „Б“ енергетског разреда што иде у прилог чињеници да није ни мало лако да стамбене зграде са једним станом буду сертификоване „Б“ енергетским разредом. Набројаћемо неколико најбитнијих разлога зашто је ова зграда изузетак:

*зграда није нова – зграде дефинисане као постојеће имају блаже стандарде сертификације

*већа грејана површина зграде – зграда има око 280м2 грејане површине

*добра термичка изолација – спољашњи зидови имају вредност површинског коефицијента пролаза топлоте U [W/(m2K)] испод 0,18.

*удео транспарентних површина код спољашњег омотача зграде је 12% при чему је највећи део тих површина јужне оријентације те као такве утичу на виши проценат топлотних добитака у периоду грејне сезоне.

.

.

Зграда такође користи и најсавременији и најбољи систем грејања – геотермалну топлотну пумпу.

.