Први Енергетски пасош у Новој 2015. години

Енарх д.о.о је урадио Сертификат о енергетским својствима зграде за Породични стамбени објекат у ул. Драгољуба Миловановића Бене бр.32 у Крагујевцу. Ова зграда представља Зграду са два или више станова. Прорачун је показао да je годишња потребна топлота за грејање 59 kWh по m2 грејане нето површине што ову зграду сврстава у „Ц“ енергетски разред. Извештај о извршеном енергетском прегледу можете погледати овде а сам пасош овде.

IMG_8412 IMG_8407