Сваки осми енергетски пасош у Србији урађен је од стране ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Закључно са данашњим даном, у Централни регистар енергетских пасоша ЦРЕП уписано је 2500 енергетских пасоша. Од тога 302 односно 12,08% од укупног броја урадило је предзеће ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ.